Yazılım Ekibi Nasıl Olmalı?

Yazılım firmaları çoklu görevleri yerine getirme, değerlendirme, bilgilendirme, eğlendirme, oynama veya hesaplama amaçlı bilgisayar yazılımları geliştirir ve dağıtırlar.

Bu alan üzerinde tek bir kişinin iyi işler başarabilmesi mümkün olabilir ancak bir noktadan sonra kendisi gibi ekip arkadaşı bulmaya ihtiyaç duyar. Zira yazılım işi sistematik bir çalışma gerektirir ve ancak dinamik bir ekip ile güzel çalışmalar elde edilir.

Yazılım bünyesinde geliştirilecek bir proje için oluşturulması gereken ekipte rol alan kişileri 5 kategoriye ayırabiliriz. Projenin büyüklüğüne göre buna alt kategoriler eklemek de mümkün.

1. Üst Düzey Yöneticiler

Mesleki tecrübe konusunda yüksek seviyede bilgiye sahip olan bu kişiler süreç yönetimi bilgisine sahiptir.

2. Proje Liderleri

Söz konusu projeyi teknik bakımdan ve iş-modeli seviyesinde yönetebilecek niteliğe sahip kişilerden oluşur. Riskleri, kalite standartlarını ve kaynakları saptayarak projeyi planlarlar. Ayrıca ekip organizasyonunu sağlamak ve onları motive etmek proje yöneticilerinin görevlerindendir.

3. Yazılım Teknik Ekibi

Analist, yazılımcı gibi görevlerde rol alabilen teknik ekip, projenin teknik kısmıyla bizzat ilgilenen kişilerden oluşur.

Analist; Yazılımcılarla müşteriler arasında elçi görevi gören bu kişi, teknik ekibin sorularıyla ilgilenirken proje yöneticisinin sorularıyla da ilgilenir.

Yazılımcı; Proje için ihtiyaç analizi konusunda bilgilendirildikten sonra projenin tasarım ve geliştirme safhalarında rol alır.

Sistem Mimarı; Tasarım ekibinde sistem mimarının görevi çok önemlidir. Bileşenlerdeki hatalar tüm sistemleri etkileyeceği için çok dikkatli olmalı, hataya tolerans göstermemelidir.

Testçi; Tasarım ekibinin ortaya çıkardığı ürünü geliştirme safhasında test eden kişidir. Testçi iş modeli konusunda analist kadar bilgi sahibi olmalıdır.

Müşteriler; Ekip için olmazsa olmaz müşterilerdir. Çünkü onlar ihtiyaçlarını kolayca tanımlarlar ve kendi ihtiyaçları sizin hedefiniz olduğu için oldukça önemlidir.

Son Kullanıcılar; Söz konusu projenin başından sonuna kadar tüm saflarının tamamlanmasının ardından son kullanıcılar ürünü aktif olarak kullanırlar.  Yazılım sektöründe bu bir test aşamasıdır ve “kullanıcı kabul testi” olarak bilinir.

Yazılımda Ekibin Önemi

Kod yazmak temelinde bireysel bir iş olsa da onu anlamlı hale getiren, geliştiren şey iyi bir ekibin dokunuşları ve rötuşlarıdır. Bunun yanında iyi bir ekip olmak zordur.

İyi Bir Yazılım Ekibi Nasıl Olmalı?

İnsan faktörü yazılım sektöründe ekip birliğini zorlaştıran en önemli faktördür. Her bireyin kendi kişisel fikri olduğu için karmaşıklıklar ortaya çıkabilir. Bu noktada oluşturulan ekibin aynı vizyon için çalıştığı unutulmamalı, farklı düşünceler ortak amaçlar için kullanılmalıdır. Neticede ekibin içinde ne kadar farklı fikirde insan olursa olsun, bu farklılıklar üretilecek proje için bir avantajdır.

İyi bir yazılım ekibi için olmazsa olmaz faktörlerden biri de yönetici ve teknik ekip arasındaki uyumdur. Yönetici ekip üretilecek iş hakkındaki analizi teknik ekibe iyi bir biçimde sunmalı, bunu yaparken bürokrasi odaklı davranışlar ile değil lider özellikleriyle yapmalıdır. Ortaya çıkarılacak ürünün iyi olabilmesi teknik ekibin motivasyonu ile olur. Yönetici ve teknik ekip arasındaki ilişkilerin zayıf olması ekip performansını olumsuz etkiler.

Her ekipte olduğu gibi yazılım ekibinde de hiyerarşik düşüncenin etkili olması beklenmemelidir. Ekipteki her bir birey oluşturulacak proje için bir adımdır, bu da her bireyin ekip için çok değerli olduğunu gösterir. Bu doğrultuda mesleki yetkinlik ve tecrübe açısından yüksek düzeyde olanlar, işe yeni başlayanlara yardım olmalı ve sabırlı bir şekilde sorularını cevaplandırmaktan kaçınmamalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir