Takım Çalışması Ve Sorumluluk Nedir?

Takım Çalışması Tanımı

Takım; belirli bir topluluğun amaçlarını else etmek için farklı beceri, eğitim ve fikirlere sahip çalışanları bir araya getirerek yaratıcı yeteneklerini ve bilgilerini paylaşması veya birleştirmesidir. Takımlar her zaman aynı kararda olmayabilir, ama aynı paydada anlaşmak ve sorunlara ortak bir biçimde yaklaşabilmek en önemli unsurlardan birisidir. Takım çalışması takım için oldukça önemlidir. Takım çalışması takım içerisinde yer alan bireyleri sürekli olarak yeniliklere teşvik eder ve sorunların en aza inmesine yardım eder. Moralin ve motivasyonun yükselmesini, özgüven duygusunun ve kişilerarası iletişimin daha iyi bir hale gelmesine katkı sağlar. Takım içerisinde bulunan bireyler; yapacakları toplantı, organizasyon gibi faaliyetlere düzenli bir şekilde katılmak, karar alma veya var olan problemi çözme gibi durumlarda aktif katılımda bulunmak ve üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür. Takım çalışması kişisel gelişim için önemlidir. Günümüzde takım çalışmaları artık profesyonel bir hayatın parçası haline gelmiş ve takım içerisinde bulunan bireyler takım olarak başarılı olmanın önemini daha iyi kavramıştır.

Başarılı Bir Takım Çalışmasında Bulunması Gereken Özellikler 

Aynı Amaca Hitap Etmek: Takım çalışması için bir araya getirilecek olan kişilerin aynı amaca hitap ediyor olması gerekmektedir. Yani burada amaç birliği ilkesi önemlidir.

Kuralları Başında Belirlemek: Takımda kuralların önceden net bir şekilde belirlenmesi, iletişimin ve daha düzenli bir şekilde ilerlemesini sağlayacaktır. Kuralların belirlenmediği bir takım çalışmasında anlaşmazlıklar, sorunların çözülememesi, karar verme süreçlerinin uzaması gibi sorunlar yaşanmaktadır.

Gelişim Planı Oluşturmak: Takım çalışmasının amacına nasıl ve ne kadarlık süreçte ulaşacağını belirlemesi bakımından gelişim planı yapılmalıdır. Burada görev dağılımları ve süreçlerin belirlenmesi gereklidir.

Verimli Olabilecek Takım Üyelerini Belirlemek

Görevlerin Eşit Bir Şekilde Dağıtılması


Uyumlu Olmak: Takım içerisindeki kişilerin birbirleri ile uyumları takım çalışmasındaki kalite ile başarıyı aynı oranda etkiler.

Farklı Görüşlerin Olması: Takım bireylerinin farklı düşüncelerde olması ve grupta bulunan herkesin görüşüne saygı duyulması verimliliği arttırır.

Sorumluluk Tanımı

Sorumluluk; bireyin topluma uyum sağlaması, üzerine düşenleri yapması, kendini ilgilendiren bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, karşısındakinin haklarına saygılı göstermesi ve davranışlarının sonuçlarına sahip çıkabilmesidir. Sorumluluk veya sorumluluklarımız üçe ayrılır. Bunlar; ” Kendimize Karşı Olan Sorumluluk – Başkalarına Karşı Olan Sorumluluk – Çevremize ve Vatanımıza Karşı Olan Sorumluluk  ”

Kendimize karşı olan sorumlulukların en başında bedenimizi korumak yer alır. Vücudumuzu hastalıklardan korumak için düzenli ve dengeli yemek yemeliyiz. Kişisel temizliğimize özen göstermeliyiz. Başkalarına karşı olan sorumluluklarımızın içine ailemize, arkadaşlarımıza, komşularımıza karşı olan sorumluluklarımız girer. İnsanlar bir araya gelerek toplumu meydana getirirler. Birbirimizin haklarına saygılı olmalıyız. Diğer kişilerin haklarını çiğnemeden ihtiyaçlarımızı yerine getirmeliyiz. Sorumluluk bilincine sahip kişi kendi kararlarını verir, kararlarını  verirken mevcut kaynakları kullanabilir. Toplumdaki değer yargılarını gözetir ve onlara saygı gösterir. Zaman zaman sorumluluklarımız artabilir veya azalabilir. Sorumluluklarımız arttıkça üzerimizdeki yük artar. Bu durumda da daha dikkatli olmalıyız ve daha çok çalışmalıyız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir