Endüstri

Rüzgar Türbini Nasıl Elektrik Üretir?

Rüzgar türbinleri 2000 yıldır elektrik olmasa da enerji dönüşümünde kullanılageldi. Son yıllarda rüzgar türbinleri ile elektrik üretimi son derece yaygınlaşmaya başladı. Rüzgar türbini nasıl elektrik üretir sorusunu cevaplandırmak üzere bu makalemizi kaleme aldık. Rüzgar enerjisini elektrik enerjisine çevirmek son teknoloji olayı olarak basit bir prensiple yapılır, enerji elde edilmesi bir takım aerodinamik analizler yapılarak üretilen kanatlar sayesinde gerçekleşiyor. Bilimsel olarak bir yerde rüzgar hızı saniyede 15 metre ve üzerinde süreklilik arz ediyorsa oraya bir rüzgar… Daha fazlasını oku »Rüzgar Türbini Nasıl Elektrik Üretir?

1.endüstri Devrimi Nedir?

Genel Bakış Birinci Endüstri Devrimi, diğer adıyla Endüstri Devrimi veya Sanayi Devrimi, 1760 ile 1830 yılları arasında Birleşik Krallık ‘ta başlayarak Kara Avrupası’na, Amerika Birleşik Devletleri’ne ve Japonya’ya yayılan üretimin insan gücünden çıkarılarak makineleşmesinin ilk adımı olarak kabul edilmektedir. Birinci Endüstri Devriminin 1763 yılında James Watt tarafından Birleşik Krallık ‘ta buharla çalışan makineyi icat etmesiyle başladığı kabul edilmektedir. Bu dönemde, buhar ve kömür enerjisi ile çalışan makinelerin icat edilmesi ile birlikte üretim hızlanmıştır. Birinci Endüstri… Daha fazlasını oku »1.endüstri Devrimi Nedir?

Kalite Kontrol Çemberi Nedir?

Kalite Çemberi Tanımı Kalite çemberleri, işletmede çalışanların karşılarına çıkan ve çıkabilecek sorunları belirleyerek bunlara çözüm üretmek için meydana getirilen ve katılımın gönüllü olduğu, düzenli aralıklarla toplanan küçük çalışma gruplarıdır. Japon kalite çemberlerinin asıl felsefesi, Japonların sisteminin ve aile geleneklerinin bir uygulamasıdır. Yani Japonların beraber çalışmalarının ortaya çıkardığı doğal bir oluşumdur. Toplantılarda sadece kalite ile ilgili çözüm getirilecek konular değil; bunun yanında verimlilik, eğitim gibi konularda meydana gelen  sorunlar ve çözümleri ele alınmaktadır. Devamlı iyileştirme maksadı ile özellikle kurulan… Daha fazlasını oku »Kalite Kontrol Çemberi Nedir?

Endüstriyel Üretim Nedir?

Endüstriyel Üretim Nedir? Üretim, uzun süredir modern ekonominin temel taşıdır; teknolojideki ilerlemeler, gıda üretiminden ev eşyalarına, kimyasallara ve elektronik ürünlere kadar her türlü endüstri için süreçleri ve çıktı hacmini büyük ölçüde değiştirmektedir. 2020’de ve ötesinde nereye gidileceği büyük ölçüde ekonomik değişikliklere bağlı olacak. Ancak nerede olduğuna ve şimdi nerede olduğuna bakmak, gelecekte üretimin ne yapacağına dair iyi bir fikir verebilir. Modern endüstriyel üretim, bir ürünün ve bileşenlerinin üretimi için gerekli süreci içerir. Sanayi Devrimi öncesinde üretim,… Daha fazlasını oku »Endüstriyel Üretim Nedir?

Kaizen Nasıl Ortaya Çıktı?

Kaizen Nasıl Ortaya Çıktı? Dünya standartlarında üretim (WCM), bu hedefleri gerçekleştirmek için en etkili yöntem ve teknikler için ortak bir terimdir. WCM aynı zamanda yüzyıllar süren üretim bilgisi ve yeteneğinin bir sonucudur (Dünya Standartlarında Üretim Nedir, 2010). Tekniklerden biri yalın üretimdir. Yalın üretim, üretim sistemleri içindeki atıkları en aza indirirken aynı zamanda verimliliği en üst düzeye çıkarmaya odaklanan bir yöntemdir. Yalın üretimin, israfı, en aza indirilmiş stok süresini, azaltılmış ek yükü ve ayrıca gerekli kaynak… Daha fazlasını oku »Kaizen Nasıl Ortaya Çıktı?

İş Ve Zaman Etüdü Nasıl Yapılır?

İş Etüdü Nedir? İş etüdü, insan ve makinenin aynı anda bulunduğu herhangi bir endüstri iş sisteminin düşük maliyetli bir şekilde tasarlanarak, dengeye ulaşmak için uygulanan tekniklerin bütünüdür. Bu teknikerin başında zaman etüdü gelmekle birlikte, metot etüdü uygulamaları ve iş ölçümü yapılması; iş etüdünün parçalarıdır. İş Etüdü Nasıl Yapılır? İş etüdü uygulama süreci bazı aşamalardan oluşur. Bu aşamalar 8 maddenin dışına çıkmayan bir formülü oluşturur. Bunlar; Yapılması istenen iş sürecinin belirlenmesi. Belirlenen bu iş ile ilgili… Daha fazlasını oku »İş Ve Zaman Etüdü Nasıl Yapılır?

Endüstri 2 Nedir?

Modern endüstri, 18. yüzyıldaki sanayi devriminin başlangıcındaki en erken yinelemesinden bu yana büyük ilerlemeler kaydetti. Yüzyıllar boyunca silahlar, aletler, yiyecek, giyecek ve barınma gibi malların çoğu elle veya iş hayvanları kullanılarak üretildi. Bu 18. yüzyılın sonunda üretim süreçlerinin tanıtılmasıyla değişti. Endüstri 1.0’dan sonraki ilerleme, yaklaşmakta olan endüstriyel döneme kadar olan Endüstri 4.0’a kadar hızlı bir artış oldu. Burada bu evrimin genel görünümünü tartışıyoruz. Endüstri 2.0 – Tarihsel Arka Plan İkinci Sanayi Devrimi, elektrik ve montaj… Daha fazlasını oku »Endüstri 2 Nedir?

Endüstri 5.0 Nedir?

Sadece on yıl önce Endüstri 4.0 hakkında konuşulmaya başlandı ve bugün yeni bir değişikliğin kapısında insanlık: Endüstri 5.0. Uzmanlar, bunu hala küçük ve orta ölçekli firmaların dünyasına hâkim olan Endüstri 4.0’ın doğal evrimi olarak tanımlamaktadır. Yeni endüstriyel çağ, özellikle ICT, AI ve robotik alanlarında, Siber Fiziksel Sistem’e (CPS) ve giderek daha güçlü IoT cihazlarına yol açan, ışık hızlarında teknolojilerin geliştirilmesinden kaynaklanmaktadır. Endüstri 5.0, müşterilerin gereksinimlerini karşılayabilecek kişiselleştirilmiş ürünler yaratarak nihai üretime değer katmak amacıyla makineler… Daha fazlasını oku »Endüstri 5.0 Nedir?

Endüstri Psikolojisi Nedir?

Endüstri psikolojisi, iş yerindeki insan davranışını incelemek, analiz etmek ve anlamak için kullanılan uygulamalı örgütsel psikolojiyi, esas olarak işin nasıl çalıştığını ve çalışanların nasıl işlediğini ifade eder. Endüstri psikolojisi, çalışanların, iş yerlerinin, organizasyonların ve örgütsel davranışların bilimsel bir şekilde çalışılmasıdır. Endüstriyel psikoloji aynı zamanda iş psikolojisi, örgütsel psikoloji olarak da bilinir. Endüstriyel bir psikolog, çalışanların iş yerlerini, memnuniyetini ve motivasyon düzeylerini iyileştirerek ve kuruluşun genel verimliliğine yardımcı olarak katkıda bulunur. Yaptığı araştırmalar sonrasında endüstri psikoloğunun,… Daha fazlasını oku »Endüstri Psikolojisi Nedir?

Endüstri 4.0 İş Hayatınızı Nasıl Etkiler?

Endüstri 4.0, üretimi daha verimli ve verimli hale getiriyor. Fabrikaları optimize ederek verimi doğrudan artıracaktır. Ürün tarafında, aynı zamanda yeni pazarlara yol açacak şekilde, kullanıma dayalı tasarım ve toplu özelleştirme için verilerden daha fazla değer elde ediyor. Birçok düzeyde, iş modelini sonuca dayalı bir yaklaşımla tamamen değiştiriyor. Almanya’da kullanılmaya başlanan Endüstri 4.0 terimi, sanayi devriminin dördüncü aşamasını ifade eder. Buharla çalışan makinelerin, konveyör bantların ve ofis bilgisayarlarının icat edilmesinden sonra, odak noktası şimdi web teknolojilerinin… Daha fazlasını oku »Endüstri 4.0 İş Hayatınızı Nasıl Etkiler?

Kalite Çemberi Nasıl Oluşturulur?

Kalite çemberi, iş yerinde işlerinde aynı veya benzer işlevleri yerine getiren bir grup insandır. İşteki rollerine ilişkin sorunları keşfetmenin ve çözmenin farklı yollarına bakmak için düzenli olarak toplanırlar. Kalite kontrol döngüsü olarak da bilinen bu insan grupları normalde sayıca azdır. 3 ila10 ve bir yönetici tarafından yönetilirler. Kalite Çemberlerinin Tarihi Kalite çemberleri, 1950’lerde W. Edwards Deming’in öncülüğünü yaptığı konseptle başladı. Toyota onun fikirlerini beğendi ve üretim tesislerinde ve diğer alanlarda çeşitli şekillerde kullanmaya başladı. Ardından… Daha fazlasını oku »Kalite Çemberi Nasıl Oluşturulur?

Kanban Nedir?

Kanban, ekiplerin ve kuruluşların çalışmalarını görselleştirmelerini ve – yaparak – darboğazları, israfı ve kaosu yenmelerini sağlayan bir yöntemdir. Neredeyse tüm iş işlevlerinde verim, teslim süresi ve kalite açısından önemli gelişmeler sağlamaya yardımcı olur. Kanban yönteminin geçmişi 20. yüzyılın ilk yarısına kadar uzanmaktadır. Taiichi Ohno, Toyota Üretim Sisteminde (TPS), 1950’lerde Kanban mantığını uyguladı. Amacı, merkezileştirilmemiş “çekme” üretim kontrolünü desteklemekti. 1970’lerde Kanban imalat sektöründe popüler hale geldi. İlerleyen yıllarda, birçok yönetim uzmanı uygulanabilirliğini imalat sanayinin ötesinde de bulmuştur.2005… Daha fazlasını oku »Kanban Nedir?

Endüstriyel Tarım Nedir?

Tanım Endüstriyel tarım, makine ve satın alınanların insan ve hayvanların emeğinin yerine geçtiği modern bir sermaye yoğun tarım biçimi olarak tanımlanmaktadır. Endüstriyel tarım, tarım makineleri ve bunların kullanımı, sentetik gübreler ve böcek ilaçları, genetik teknolojisi, büyük miktarda sulama suyu için büyük miktarlarda yenilik gerektirir ve tüketim için yeni pazarlar yaratır. Endüstriyel tarım yöntemi çoğunlukla gelişmiş ülkelerde kullanılmaktadır. Endüstriyel tarım, geleneksel tarımdan kara alanlarına yüksek oranda girdi ile ayırt edilir; aynı zamanda mahsul verimini en üst… Daha fazlasını oku »Endüstriyel Tarım Nedir?