Elektronik

Fuat Blog Elektronik Kategorisi, Elektronik alanında uzun araştırmalar sonucunda oluşturulan makaleler ziyaretçiler ile paylaşılmaktadır.

Elektronik Aletlere Uygulanan Stres Testleri

Elektronik Aletlere Uygulanan Stres Testleri Elektronik aletler yıllardır evlerimizin vazgeçilmezleri. Mutfakta hayatımızı kolaylaştıran katı meyve sıkacağından tutun, evimizin her daim tozlarını alan elektrikli süpürge’ye kadar her şeyimiz onlara emanet. Ama bu çeşitli işlerimizi yapan aletler elbette ellerimizde bulundukları uzun ömürlerini üretici olan firmalarının yaptıkları stres testlerine borçlular. Adına stres testi dediğimiz bu test bütünleri aslında dışarıdan bakıldığında bir alete yapılabilecek en vahşi şeyleri temsil ederken diğer taraftan uygulama bazında hayatımıza etkileri ve ömürleri diğer elektronik… Daha fazlasını oku »Elektronik Aletlere Uygulanan Stres Testleri

Elektronik Hakkında Merak Edilenler

Elektronik, elektronik aygıtları çalıştırmak amacıyla küçük elektrik akımlarının ne şekilde kumanda olmasını inceleyen bilim dallarından biridir. Elektronik, geçmiş yüzyılın başında ilk elektronik devre ögelerinin geliştirilmesiyle başlayan çok genç bir bilim dalı olmasına karşın, günlük hayata en çok uyumlu olan bilim dalı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdilerde elektronik cihazların olmadığı bir alan düşünmek olanaksızdır. Elektronik uzun zamandan beri çalışılan bilimler olan fizik, matematik ve kimya ile ilişkilidir. Bu bilimlere oranla çok genç bir bilim dalı olsa da elektronik… Daha fazlasını oku »Elektronik Hakkında Merak Edilenler

Kondansatör Nedir? Ne İşe Yarar?

Kondansatör aynı zamanda kapasitör olarak da adlandırılır. Kondansatörlerin görevi elektrik enerjisini elektrik alan olarak depolamaktır. İki adet iletken maddenin arasına yalıtkan bir madde yerleştirilmesi ile elde edilir. Birimi Farad (F)’dır. Kullanıldığı devre ve denklemlerde C harfi ile gösterilir. Kondansatörler sadece AC akımı iletme özelliğine sahiptirler. Devrelerdeki DC akımlar kondansatörler üzerinden geçemezler. Sahip olduğu bu özellik sayesinde filtreleme, istenilen frekansın üretimi, hatlarda aktarım düzenlemesi, güç akış kontrolü gibi işlemleri gerçekleştirmek için kullanılabilirler. Çalışma Prensibi Bir kondansatör… Daha fazlasını oku »Kondansatör Nedir? Ne İşe Yarar?

Diyot Nedir? Kullanım Alanları Nerelerdir?

Elektrik akımının sadece bir yönde geçişine izin veren iki uçlu yarı iletken malzemelere diyot denir. Diyotların anot ve katot olarak adlandırılan iki bacağı bulunur. Akımlar anot bacağından katot bacağına doğru ilerler. P ve N tipi olarak adlandırılan iki yarı iletken malzemenin birleştirilmesi ile oluşturulurlar. P tipi anot (+), N tipi ise katot (-) kısmını oluşturur. Anot ucuna gerilim uygulandığı zaman anot ucundan katot ucuna doğru akım oluşacaktır. Bu sayede elektrik akımları devre üzerinden geçebilirler. Ancak… Daha fazlasını oku »Diyot Nedir? Kullanım Alanları Nerelerdir?

Elektrik Ve Devreleri

Elektrik bir çevresel olaydır. Doğadaki elektrik yüklerinin birbirleri ile etkileşimleri sonucu oluşur. Dünyada elektrikle ilgili çalışmalar 600’lü yıllara kadar dayanır. O günden beri insanlık elektrikle ilgili çalışmalar yapa gelmiştir. Çok eski tarihlerden beri elektrik üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Buna rağmen 19. yüzyıldan itibaren bir bilim ve mühendislik dalı hâline getirilebilmiş. Sanayi devriminin oluşmasına zemin hazırlamıştır. Bu şekilde günümüz teknolojisinin gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Bu gün elektrik insanlık için vazgeçilmez bir nimettir. Değişen dünyada aydınlatmadan ısıtma ve… Daha fazlasını oku »Elektrik Ve Devreleri

Röle Nasıl Bağlanır?

Röle Nedir? Röle, büyük bir elektrik akımını açıp kapata bilen, kontrol ettiği akıma oranla daha az bir akım tarafından çalıştırılan bir elektromanyetik anahtardır. Bir rölenin en önemli parçası elektromıknatısadır (elektriğin içinden geçtiği geçici bir mıknatıs olan bir tel bobini.) Röle küçük bir akımla çalışan ve büyük akımları kontrol ederek elektronik cihazları çalıştıran elemandır. Bu eleman şu yüzden gereklidir: Sensörler bilindiği üzere çok hassastır ve küçük akımları kontrol ederler. Ama bizim daha büyük akım kullanan cihazları… Daha fazlasını oku »Röle Nasıl Bağlanır?

Entegre Devre Nedir?

Bütünleştirmek anlamına gelen entegre kelimesi elektronik devrelerde ise çok sayıda elemanı tek bir yapıda toplama anlamına gelmektedir. Farklı devre elemanlarının bir araya gelmesi ile oluşan sisteme entegre devre denir. Diyotlardan kondansatörlere, dirençlerden mosfet gibi elektronik devrelerin bir araya gelmesiyle oluşan entegre devreler yapılarına göre belirli sınıflara ayrılırlar. Yapı içerisinde ki eleman çeşidi, İçinde barındırdığı transistor sayısı, Kullanılan teknoloji, Devre entegreleri teknolojik mikroişlemcilerden sade bir voltaj regülatörü gibi değişik yapılarda görülebilirler. Amaca yönelik olarak dijital ya… Daha fazlasını oku »Entegre Devre Nedir?

Çin Kendi İşlemcisini Üretmeye Kararlı

Bu pek de şaşırtıcı bir haber değil, çünkü dünyanın süper gücü olmaya başlayan Çin bütün endüstri kollarında ihtiyaç duyulan araç gereç ve donanımların, kendi ülkesinde üretilmesinden yana ve uzun vadeli bir vizyonun sonucu olarak 2050 yılına kadar tüm endüstri kollarında lider olma yolunda ilerliyor. Zaten elektronik ticaret rekabetinde en büyük rakibi ABD ve insanlar Çin ile ABD arasındaki çekişmenin sadece Huawei şirketine indirgenmiş olduğu gibi yanlış bir düşünce geliştirmişler. Çin –ABD rekabeti denildiğinde hemen akıllara… Daha fazlasını oku »Çin Kendi İşlemcisini Üretmeye Kararlı

Açık Devre Ve Kısa Devre Nedir?

Elektrik, doğada var olan elektrik yüklerinin birbirleri ile etkileşime geçmeleri sonucu meydana gelen çevresel bir olaydır. Dünya tarihinde elektrik ile ilgili çalışmaların temeli 600’lü yıllara dayanmaktadır. İnsanoğlu o günden beri elektrik üzerinde çalışmalar yapmaktadır. Çok eski tarihlerden beri üzerinde çalışmalar yapılsa da elektrik, 19. yüzyılla birlikte bir bilim ve mühendislik dalı haline gelmiş, sanayi devriminin oluşmasına ortam sağlamış ve günümüz teknolojisinin bu denli gelişmesinde büyük rol oynamıştır. Günümüze baktığımızda elektrik insanoğlu için vazgeçilmez bir nimettir.… Daha fazlasını oku »Açık Devre Ve Kısa Devre Nedir?

Elektromanyetizma Nedir?

Elektromanyetizma Tanımı Elektromanyetizma, elektrikle yüklü parçacıklar arasındaki etkileşimi meydana getiren Kuvvet’tir. Bu etkileşimin meydana getirdiği yerler ektromanyetik yerdir. Elektromanyetizma doğadaki dört kuvvetten biridir. Diğerleri güçlü, zayıf etkileşim ve kütle çekim kuvvetidir. Elektromanyetizma, günlük yaşamdaki neredeyse tüm fenomenlerden sorumlu etkileşimdir. Olağan madde, formunu molekülünün arasında yer alan intermoleküler gücün sonucu olarak alır. Elektronlar atom çekirdeklerinin orbitallerde elektromanyetik dalga mekaniğince moleküllerinin yapı taşları olan atomları oluşturmak amacıyla bağlı tutulurlar. Bu, komşu atomların elektronlarındaki etkileşimden meydana gelen süreçleri yönetir. Atomlardaki komşuluk, elektronların elektromanyetik kuvvetleri ve momentumlarınca belirlenir. Elektromanyetizma, elektrik ve manyetik alanda olmak üzere iki şekilde de ortaya çıkar.… Daha fazlasını oku »Elektromanyetizma Nedir?