Kalite Kontrol Çemberi Nedir?

Kalite Çemberi Tanımı

Kalite çemberleri, işletmede çalışanların karşılarına çıkan ve çıkabilecek sorunları belirleyerek bunlara çözüm üretmek için meydana getirilen ve katılımın gönüllü olduğu, düzenli aralıklarla toplanan küçük çalışma gruplarıdır. Japon kalite çemberlerinin asıl felsefesi, Japonların sisteminin ve aile geleneklerinin bir uygulamasıdır. Yani Japonların beraber çalışmalarının ortaya çıkardığı doğal bir oluşumdur. Toplantılarda sadece kalite ile ilgili çözüm getirilecek konular değil; bunun yanında verimlilik, eğitim gibi konularda meydana gelen  sorunlar ve çözümleri ele alınmaktadır. Devamlı iyileştirme maksadı ile özellikle kurulan çalışma grubu bir lider tarafından yönlendirilir. Kalite çemberleri endüstri açısından da önemli bir yere sahiptir.

Kalite Çemberinin Amaçları

– Hataları azaltmak ve kaliteyi gelişir duruma getirmek
– Daha etkili ekip çalışması oluşturmak
– İşe olan ilgiyi çoğaltmak
– Çalışanların motivasyonunu yükseltmek
– Çalışanların yaratıcılığından faydalanmak
– Sorun önleme ve çözme yeteneğini oluşturmak
– Şirket içindeki iletişimi güçlendirmek
– Birbiriyle uyumlu yönetici çalışan ilişkisi oluşturmak
– Kişileri ve kişilerdeki lider olma yeteneklerini geliştirmek
– Daha fazla iş güvenliği bilinci yaratmak

Bunlara dayanarak Kalite Çemberlerinin asıl amacı işçiyi sürekli aynı şeyleri yapmaktan uzaklaştırmak, ona değer göstermek yani insanı verimli bir şekilde kullanmaktır.
Bu amacı meydana getirmek için de yönetim Kalite Çemberlerini desteklemelidir. Bu destek özgür, güçlü, gayretli olmalıdır.

Kalite Çemberlerinin Faydaları

– Çalışanlar; çember faaliyetlerine katılarak farklı problem teşhisi analizi çözüm ve sunma tekniklerinin olduğu eğitim programı alacaklardır. Bunun sonucunda çalışanların yetenekleri  gelişecek ve gelecek için daha iyi hazırlık yapacaklardır.
– Çalışanların örgütün karar süreçlerine katılımı gerçekleştirilecektir. Bu şekilde yapılan işlerdeki olabilecek sorun kaynaklarının, işi yapan kişilerce daha rahat belirlenmesi sağlanacaktır.
– Çalışanların iş tatminin artacaktır.
– Çalışanların motivasyonlarının artması ve meydana gelebilecek sorunların çember çalışmaları sayesinde önlenmesi ile iş güvenliği artacaktır.
– Çalışanların ortak olan sorunları arkadaşlarıyla belirleyip ortadan kaldırmaya uğraşmaları en yakın çalışma arkadaşlarıyla iletişimlerini geliştirecek ve birbirlerini daha iyi anlamalarına olanak sağlayacaktır. Böylece daha mutlu bir çalışma ortamı yaratılmış olunacaktır.

Kalite Çemberlerinde Kullanılan Teknikler

– Onama Kartları – Anketler ve Görüşmeler – Kıyaslama – Destekli  Olan Kılçık Şemaları
–  Kontrol Şemaları –  Güç Alanı Analizi  – Frekans Tabloları – Matris Şemaları – Neden-Sonuç Diyagramı – Pareto Analizi  – Veri Toplamaya Yönelik Teknikler – Histogram – Grafikler –  Akış Şemaları

Kalite Kontrol Çemberinin Aşamaları

Başlangıç: Burada işletmeler aynı sektörde çalışan diğer firmaların uyguladıkları kalite kontrol çemberinin programlarını inceleyerek sonuçlarını ve performansını değerlendirir.

Pilot Plan: Belirlenmiş program uygulamaya konulur. Burada; amaç uygulama sonucunda ortaya çıkan veya ortaya çıkabilecek problemleri belirleyip programın uzun dönemde uygulanabilir olup olmayacağının araştırmasını yapmaktır.

Genişleme: Bu aşamada işletmedeki bütün personelin kalite kontrol çemberi programına gönüllü olarak katılımın sağlanmasına çalışılır.

Büyüme: Bu aşamanın asıl özelliği; işletme içinde yeni çemberlerin geliştirilmesine önem verilmesidir. Bundan dolayı iş programları geliştirilmeli ve mamul kalitesinin iyileştirilmesi için olması gereken kaynaklar sağlanmalıdır.

Olgunluk: Bu aşamaya gelen kalite kontrol çemberi programlarının daha çok etkin hale gelmesi için mevcut eğitim programları daha da iyi hale getirilerek motivasyon arttıran ödüllendirmeler gerçekleştirilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir