Kaizen Nasıl Ortaya Çıktı?

Kaizen Nasıl Ortaya Çıktı?

Dünya standartlarında üretim (WCM), bu hedefleri gerçekleştirmek için en etkili yöntem ve teknikler için ortak bir terimdir. WCM aynı zamanda yüzyıllar süren üretim bilgisi ve yeteneğinin bir sonucudur (Dünya Standartlarında Üretim Nedir, 2010). Tekniklerden biri yalın üretimdir. Yalın üretim, üretim sistemleri içindeki atıkları en aza indirirken aynı zamanda verimliliği en üst düzeye çıkarmaya odaklanan bir yöntemdir. Yalın üretimin, israfı, en aza indirilmiş stok süresini, azaltılmış ek yükü ve ayrıca gerekli kaynak miktarını azaltan bir süreç, iş veya organizasyon yürütmeye yönelik bir yaklaşım olduğu söylenebilir.

Yalın üretim kavramları son elli ila altmış yıl içinde geliştirildi ve öncelikle Japonya’da ortaya çıktı. İlk başta, Toyota tarafından geliştirildi ve daha sonra Toyota Üretim Sistemi (TPS) olarak tanındı. Toyota Üretim Sistemi tek yalın yaklaşım değildir. Yalın bir işletme oluşturmak için Motorola tarafından geliştirilen Six Sigma gibi başka yöntemler de kullanılabilir. Yalın metodolojisi, Kaizen, 5S (seiri, seiton, seison, seiketsu, shitsuke) ve ayrıca Kanban gibi yöntemleri içerir.

Kaizen’in Tarihi ve Geçmişi

Kaizen, II. Dünya Savaşı’ndan sonra Japonya’da ortaya çıkan bir endüstri metodolojisidir. II. Dünya Savaşı’ndan sonra, Japonya’yı yeniden inşa etmek için, Amerikan Dışişleri Bakanlığı’nın Sanayi İçinde Eğitim (TWI) eğitim programlarına aşina olan istatistiksel kontrol yöntemleri uzmanlarını getirildi. TWI programları, İş Talimatı (standart iş) ve İş Yöntemlerini (süreç iyileştirme) içermektedir. W. Edwards Deming tarafından öğretilen Shewhart döngüsü ve Joseph M. Juran tarafından öğretilen diğer istatistik tabanlı yöntemler ile birlikte, bunlar 1950’lerde gerçekleşen Japonya’daki kaizen devriminin temeli oldu.

Kaizen’in Beş Ana Unsuru

Takım çalışması

Kişisel disiplin

Geliştirilmiş moral

Kalite Çemberleri

İyileştirme için öneri

Kaizen stratejisinin uygulanmasında, şirketin mantıksal ve pratik kanıtları değerlendirmesi gerekmektedir. Kaizen’in temel parametrelerinden biri, bir üretim döngüsünün toplam süresidir. Bir üretim döngüsü için ne kadar sürdüğünü öğrenerek yönetim, verimliliğin belirleneceği ve hiçbirinin olmadığı bir pozisyonda arayüz oluşturur. Bir başka önemli gösterge Kaizen Flow görevidir. Bu, farklı sınıf ve departmanlardaki çalışanlar arasındaki çalışma ilişkileri için geçerlidir. Verimli üretim, ancak tüm segmentler kendi görevlerini yerine getirirse elde edilebilir. Operasyonların değerlendirildiği ekip toplantıları da gereklidir. Kaizen Scorecard’ın geliştirilmesi, yönetimin önemli bir görevidir, çünkü iş faaliyetlerinin ve süreçlerinin sürekli iyileştirilmesi kavramının nasıl entegre edildiğini gösterir ve açıklar. Kaizen, doğası gereği sürekli bir süreçtir, zaman zaman gerekli değişiklikler yapılmalıdır. Şirketler Kaizen’i doğru uygulayarak kurumsal verimliliklerini artırmayı umabilirler.

Uzun Vadeli Bir Strateji 

Bir işletmenin Kaizen’in faydalarını görebilmesi için, çalışanların süreçlerini daha iyi hale getirmelerine dahil ederek herkesin fayda sağladığını kabul eden uzun vadeli bir strateji oluşturmalıdır. İşletmeler, Kaizen’i uygulamak konusunda ciddiyse, uzun vadeli bir strateji ve küçük ama etkili adımlarla ilerlemeleri gerektiğini unutmamalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir