İş Ve Zaman Etüdü Nasıl Yapılır?

İş Etüdü Nedir?

İş etüdü, insan ve makinenin aynı anda bulunduğu herhangi bir endüstri iş sisteminin düşük maliyetli bir şekilde tasarlanarak, dengeye ulaşmak için uygulanan tekniklerin bütünüdür. Bu teknikerin başında zaman etüdü gelmekle birlikte, metot etüdü uygulamaları ve iş ölçümü yapılması; iş etüdünün parçalarıdır.

İş Etüdü Nasıl Yapılır?

İş etüdü uygulama süreci bazı aşamalardan oluşur. Bu aşamalar 8 maddenin dışına çıkmayan bir formülü oluşturur. Bunlar;

Yapılması istenen iş sürecinin belirlenmesi.

Belirlenen bu iş ile ilgili doğru bilgilerin saptanması ve uygun mecralarda kayıt altına alınması.

Kayda geçen bu bilgilerin kapsamlı bir incelemesinin yapılması ve inceleme sonuçlarının eleştirel bir tavırla analizlerinin gerçekleştirilmesi.

Mercek altına alınan bu bilgilerden elde edilen sonuçlar ışığında uygulanabilecek en düşük maliyetli çözüm gelişme çalışmalarının yapılması.

Uygulanmasına karar verilen çözüm yönteminin ışığı altında iş miktarının saptanması ve zaman ölçümlerinin yapılması.

Yeni çözüm yönteminin ve bu çözümün getirdiği kesin iş süresinin tanıtılması.

Onaylanmış çözüm yönteminin ve iş zamanının sisteme kesin olarak geçirilmesi.

Yeni ve kullanıma uygun olan bu yöntemin uygulanmasının sürekli olarak denetlenmesi.

şeklinde sıralanabilir.

Bu aşamalardan bazıları metot etüdünün işleyiş kapsamına girmesi ile birlikte bazıları ise iş ölçümü teknikleri ile alakalıdır. İş etüdü çalışmaları, diğer tekniklerle yapılan ortak çalışmaları içerir ve birlikte bir bütünü oluştururlar.

Zaman Etüdü Nedir?

Nitelikli ve alışılagelmiş bir hızla çalışan bir işçinin; tanımlanmış bir işi yaparken, işi ne kadar sürede yaptığını bulmak için zamanın ölçülmesine ve sonuçta bulunan zamanın kaydedilmesine yarayan ölçme tekniği zaman etüdü olarak adlandırılır.

Zaman etüdünde ölçümün yapılmasında kullanılan araçlar vardır. Bunlar;

Kronometre

Zaman etüdü formları

Etüt tablosu

şeklinde sıralanabilir.

Zaman Etüdü Nasıl Yapılır?

Zaman etüdünde yapılacak ilk şey, zaman etüdü yapılacak işin belirlenmesidir. Çalışma uygulanacak işin seçimi çok önemlidir.  Çünkü seçilecek iş yenidir ve standart zaman hesaplarının yapılmasına gereksinim duyulmuştur. İşçilerden standart zamanın reddedilmesiyle ilgili bir husus da söz konusu olabilir. Ya da seçilen işin standart zamanı diğer işlerin aksamasına neden olmuş olabilir. En önemlisi ise eski zamanlama artık ekonomik bir halde değildir. Bu gibi sebepler iş seçiminde dikkatli olunması gerektirir.

İş seçimini ardından çalışmalar şu şekilde devam eder:

İşte çalışanlarla ilgili bilgi edinilmesi ve işin yapıldığı çevrenin özelliklerinin kayda geçirilmesi.

Seçilen iş tanımının netleştirilmesi ve alt bölümlere parçalanması.

Parçalara ayrılmış bölümlerin ayrı ayrı incelenmesi ve en doğru yöntemin seçilmiş olduğuna kanaat getirilmesi.

Parçalara ayrılmış işin her bölümünün yapılış süresinin ölçüldükten sonra kayda geçirilmesi.

İşçinin çalışma esnasındaki performansının ne derecede etkili olduğunun fark edilerek not alınması.

Ölçüm sonucu belirlenen zamanın bir temel zaman haline getirilmesi.

Dinlenme sürelerinin temel zamana eklenmesi.

Belirlenen işin standart zamanının hesaplanarak kesinleştirilmesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir