Entegre Devrelerin Oluşturulması

Entegre Devre Nedir?

Bütünleştirmek anlamına gelen entegre kelimesi elektronik devrelerde ise çok sayıda elemanı tek bir yapıda toplama anlamına gelmektedir. Farklı devre elemanlarının bir araya gelmesi ile oluşan sisteme entegre devre denir. Diyotlardan kondansatörlere, dirençlerden mosfet gibi elektronik devrelerin bir araya gelmesiyle oluşan entegre devreler yapılarına göre belirli sınıflara ayrılırlar. Yapı içerisinde ki eleman çeşidi, İçinde barındırdığı transistor sayısı, Kullanılan teknoloji, Devre entegreleri teknolojik mikroişlemcilerden sade bir voltaj regülatörü gibi değişik yapılarda görülebilirler. Amaca yönelik olarak dijital ya… Daha fazlasını oku »Entegre Devre Nedir?