Elektrik Alanları

Elektromanyetizma Nedir?

Elektromanyetizma Tanımı Elektromanyetizma, elektrikle yüklü parçacıklar arasındaki etkileşimi meydana getiren Kuvvet’tir. Bu etkileşimin meydana getirdiği yerler ektromanyetik yerdir. Elektromanyetizma doğadaki dört kuvvetten biridir. Diğerleri güçlü, zayıf etkileşim ve kütle çekim kuvvetidir. Elektromanyetizma, günlük yaşamdaki neredeyse tüm fenomenlerden sorumlu etkileşimdir. Olağan madde, formunu molekülünün arasında yer alan intermoleküler gücün sonucu olarak alır. Elektronlar atom çekirdeklerinin orbitallerde elektromanyetik dalga mekaniğince moleküllerinin yapı taşları olan atomları oluşturmak amacıyla bağlı tutulurlar. Bu, komşu atomların elektronlarındaki etkileşimden meydana gelen süreçleri yönetir. Atomlardaki komşuluk, elektronların elektromanyetik kuvvetleri ve momentumlarınca belirlenir. Elektromanyetizma, elektrik ve manyetik alanda olmak üzere iki şekilde de ortaya çıkar.… Daha fazlasını oku »Elektromanyetizma Nedir?