Endüstri 5.0 Nedir?

Sadece on yıl önce Endüstri 4.0 hakkında konuşulmaya başlandı ve bugün yeni bir değişikliğin kapısında insanlık: Endüstri 5.0. Uzmanlar, bunu hala küçük ve orta ölçekli firmaların dünyasına hâkim olan Endüstri 4.0’ın doğal evrimi olarak tanımlamaktadır. Yeni endüstriyel çağ, özellikle ICT, AI ve robotik alanlarında, Siber Fiziksel Sistem’e (CPS) ve giderek daha güçlü IoT cihazlarına yol açan, ışık hızlarında teknolojilerin geliştirilmesinden kaynaklanmaktadır. Endüstri 5.0, müşterilerin gereksinimlerini karşılayabilecek kişiselleştirilmiş ürünler yaratarak nihai üretime değer katmak amacıyla makineler ve insanlar arasındaki işbirliği ile karakterize edilecektir.

Endüstride Neredeydik?

Bugün hala üretim süreçlerinin dijitalleştirilmesi, otomasyonu ve birbirine bağlanmasıyla Endüstri 4.0 çağındayız. Genel olarak Bulut Bilişim ve Bilgi Teknolojisi, Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Yapay Zeka gibi ileri teknolojilerin doğuşunu, evrimini ve kurulmasını gören bir sektör. Ve yine de Artırılmış Gerçeklik, Büyük Veri, Robotik gibi yeni teknolojilerin geliştirilmesiyle birlikte internetin gelişi olduğunu bildiğimiz Endüstri 4.0’ın temelinde, içinde yaşadığımız toplumu ve endüstriyel süreçlerini derinden değiştirdi. Endüstri 4.0, dördüncü sanayi devriminin geleceği gibi görünen büyük bir risk taşıyordu: insan iş gücünün makinelerle yer değiştireceği toplam dijitalleşme.

Geleceğin Kahramanları: Kobotlar

Fakat tahminler tam tersini bildiriyor. İnsan emeğinin yerine geçmektense, insanlar ve makineler arasındaki akıllı işbirliği ile yönetilen Süper Akıllı Toplum’un gelişimine yardımcı olacağız. Özellikle, Endüstri 5.0’ın kahramanları kobotlar, diğer bir deyişle işbirlikçi robotlar veya kolobaratif robotlar ve Akıllı Yazılım uygulamaları (botlar) olacaktır. Kobotlar, şu anda üretim döngülerinde kullanılan robotların aksine, paylaşılan iş yerlerinde insanlarla etkileşime geçmek için programlanmış işbirlikçi robotlardır. Gerçekten de, ürünlerin farklılaştırılması ve kişiselleştirilmesi, insan aklının rehberi olmadan yapılamaz. Dolayısıyla, Endüstri 5.0’ın amacı, yüksek kapasitede üretim sağlamak için makinelerin kapasitelerini (açıkçası, bizimkinden daha üstün) kullanmaktır, tam olarak bu işbirliği nedeniyle.

Botlar bunun yerine, karşılıklı yarar sağlayan bir ilişkide bir kullanıcı veya başka bir program için hareket edebilen Yapay Zeka uygulamalarıdır. Botlar, halihazırda yaygın olarak kullanılmaktadır ve gelecekte özellikle endüstriyel bağlamda daha da kullanılacaktır. İşbirliği ve kişiselleştirme, Endüstri 4.0’ın gelecekteki endüstriyel paradigmaya doğru değişmesinin temel unsurları olacaktır. Üretim süreçlerine insan müdahalesinin yeniden tanımlanması ve ürünün kalitesinin ve kişiselleştirilmesinin belirlenmesinde değerinin tanınması, erkeklerin rolünü endüstri 5.0 için anlamlı ve vazgeçilmez kılmaktadır.

Endüstri 5.0 ile Çalışma Dünyası Nasıl Değişecek?

Bu vizyon yakında yeni, daha uzmanlaşmış ve daha iyi işler yaratarak çalışma dünyasını etkileyecektir. Gerçekten de Yapay Zekanın endüstride kullanımı, çalışanları ortadan kaldırmak değil, kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Beklenen, insan-robot entegrasyonu bağlamında insan faaliyetlerinin, işçiler için daha performanslı ve “hafif” bir üretime kavuşacak şekilde yeniden tanımlanmasıdır. Bir sonraki devrimin temelinde yer alan işbirlikçi boyut, aslında çalışanları en zor görevlerden kurtararak iş yüklerinin daha yükselmesine yol açacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir