Endüstri 2 Nedir?

Modern endüstri, 18. yüzyıldaki sanayi devriminin başlangıcındaki en erken yinelemesinden bu yana büyük ilerlemeler kaydetti. Yüzyıllar boyunca silahlar, aletler, yiyecek, giyecek ve barınma gibi malların çoğu elle veya iş hayvanları kullanılarak üretildi. Bu 18. yüzyılın sonunda üretim süreçlerinin tanıtılmasıyla değişti. Endüstri 1.0’dan sonraki ilerleme, yaklaşmakta olan endüstriyel döneme kadar olan Endüstri 4.0’a kadar hızlı bir artış oldu. Burada bu evrimin genel görünümünü tartışıyoruz.

Endüstri 2.0 – Tarihsel Arka Plan

İkinci Sanayi Devrimi, elektrik ve montaj hattı üretiminin keşfiyle 19. yüzyılda başladı. Henry Ford (1863-1947), Chicago’daki bir mezbahadan seri üretim fikrini aldı: Konveyör bantlarından asılan domuzlar ve her kasap, hayvanı kasaplama görevinin sadece bir kısmını yaptı. Henry Ford, bu prensipleri otomobil üretimine taşıdı ve süreçte büyük ölçüde değiştirdi. Bir istasyon tüm bir otomobili monte etmeden önce, şimdi araçlar taşıma bandında kısmi adımlarla üretildi – önemli ölçüde daha hızlı ve daha düşük maliyetle.

20. yüzyılın başlangıcı ikinci sanayi devriminin başlangıcı oldu – Endüstri 2.0. Bu devrime ana katkıda bulunan, elektrik enerjisi ile çalışan makinelerin geliştirilmesiydi. Elektrik enerjisi zaten birincil güç kaynağı olarak kullanılıyordu. Elektrik makinelerinin, nispeten verimsiz ve kaynak aç olan su ve buhar bazlı makinelerin aksine, hem maliyet hem de çaba açısından işletilmesi ve bakımı daha verimliydi. İlk montaj hattı da bu dönemde seri üretim sürecini daha da hızlandırarak inşa edildi.

Taylor’ın Etkisi

Bu dönem ayrıca Endüstri 1.0’da sunulan endüstri kültürünün üretim tesislerinin verimliliğini artırmak için yönetim programına dönüştüğünü gördü. İşbölümü, tam zamanında üretim ve yalın üretim ilkeleri gibi çeşitli üretim yönetimi teknikleri, daha iyi kalite ve çıktıya yol açan temel süreçleri geliştirmiştir. Amerikalı makine mühendisi Fredrick Taylor, çalışanı, işyeri tekniklerini ve kaynakların optimum tahsisini optimize etmek için yaklaşan çalışmayı tanıttı.

Sektörler Gelişiyor

19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarındaki ikinci sanayi devrimi, üretim çıktılarını emek ve makineler arasında daha yüksek koordinasyonla arttırabilen montaj hatları boyunca seri üretim prensibinin uygulanmasına dayanıyordu. Bu ayrıca, esas olarak sanayi bölgelerinde (veya imalat kayışlarında) meydana gelen imalatta bir uzmanlaşma ve bağımlılık seviyesini de teşvik etmiştir. Elektrifikasyon, telgraflar, radyolar, telefonlar ve televizyonlar gibi modern telekomünikasyon sistemlerinin ortaya çıkmasını desteklemede de önemli bir rol oynamıştır. Demiryolu ve vapur gibi taşımacılığın toplu biçimlerinin geliştirilmesi, üretimin pazar kapsamını genişletmeyi de mümkün kıldı.

İlk Sanayi Devrimi’nin ardından, neredeyse bir asır sonra dünyanın ikinciyi geçtiğini görüyoruz. 19. yüzyılın sonunda, yeni bir enerji kaynağının ortaya çıkmasına yardımcı olan endüstriler alanındaki büyük teknolojik ilerlemeler başladı. Elektrik, gaz ve petrol. Bu devrimin sonucu, tam potansiyeline ulaşmaya başlayan içten yanmalı motorun yaratılmasıydı. Sonrasında otomobil ve uçak geldi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir