Elektronik Devreler ve Detayları

Elektronik, günlük hayatta kullandığımız elektrik ile çalışan aletlerin çalışma prensibini araştıran bilim dalıdır. Elektrik alanı ile genelde karıştırılan elektronik daha kapsamlı elektriği de içine alan bir daldır. Elektronik cihazlar günümde her alanda kullanılmaktadır. Hayatımızı kolaylaştıran elektronik aletler her geçen gün gelişim göstermektedir.

Elektronik dijital ve analog olmak üzere iki dalda incelenir. Dijital aynı zamanda sayısal olarak da  adlandırılır. Analog elektronik yavaş değişen elektrik akışını kullanırken, sayısal yani dijital elektronikler elektrik darbelerini kullanır. Akımlar yardımı ile de devreler çalışır. Bu akımlara da sinyal adı verilir.

ANALOG SİNYAL

Analog sinyallerde akım ve gerilimler yumuşaktır. Günümüzde hala kullanılsa da artık yerini dijital elektronik almıştır. Eğer sinyal sürekli ise analog sinyal olduğu anlaşılır. Her sinyal faklı bilgiler verir. Örneğin, müzik dinlediğimiz hoparlörler analog elektronik sistem ile çalışır.

DİJİTAL (SAYISAL) SİNYAL
Dijital sinyal analog sinyale göre daha çok alanda kullanılır. Dijital sinyalde akım bir açık bir kapalı olarak gelir. Bu bir açık bir kapalı olarak da tarif edilebilir. Günümüzdeki bilgisayarlar dijital sinyal ile çalışır.

ELEKTRONİK DEVRE ELEMANLARI

Elektroniğin bir başka tanımı da aktif devre elemanlarını barındıran devreler ile ilgili her şeyi kapsar. Aktif devre elemanları kendileri güç üretebilir ve bu sayede güç kazancıda sağlar. Diyot, triyak gibi elemanlar yarı iletkendir ve aktif devre elemanlarıdır. Birde pasif devre elemanları vardır.  Bu elemanlar ise kendi gücünü üretemez. Dolasıyla güç kazancı elde edemezler. Bobin, kondansatör, direnç gibi elektronik elemanlar pasif devre elemanlarıdır.

ELEKTRONİK VE ELEKTRİK ARASINDAKİ FARKLAR

Elektronik ve elektrik arasındaki farkı mühendislik üzerinden daha iyi anlatabiliriz. Elektrik mühendisi elektriğin dağıtım ve üretim kısmı ile ilgilenir. Elektriğin kontrol ve kullanımı ise elektronik mühendisi yapar. Bu bağlamda elektrik maddeyi fiziksel ve yüzeysel olarak incelerken, elektronik ise elektriksel özelliği kullanarak güç üretme ve bilgiyi kullanmak ile ilgilidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir