Elektromanyetizma Nedir?

Elektromanyetizma Tanımı

Elektromanyetizma, elektrikle yüklü parçacıklar arasındaki etkileşimi meydana getiren Kuvvet’tir. Bu etkileşimin meydana getirdiği yerler ektromanyetik yerdir. Elektromanyetizma doğadaki dört kuvvetten biridir. Diğerleri güçlü, zayıf etkileşim ve kütle çekim kuvvetidir.

Elektromanyetizma, günlük yaşamdaki neredeyse tüm fenomenlerden sorumlu etkileşimdir. Olağan madde, formunu molekülünün arasında yer alan intermoleküler gücün sonucu olarak alır. Elektronlar atom çekirdeklerinin orbitallerde elektromanyetik dalga mekaniğince moleküllerinin yapı taşları olan atomları oluşturmak amacıyla bağlı tutulurlar. Bu, komşu atomların elektronlarındaki etkileşimden meydana gelen süreçleri yönetir. Atomlardaki komşuluk, elektronların elektromanyetik kuvvetleri ve momentumlarınca belirlenir.

Elektromanyetizma, elektrik ve manyetik alanda olmak üzere iki şekilde de ortaya çıkar. Her iki alan da elektromanyetizmanın değişik sonuçlarıdır; ancak, birbirleriyle ilişkilidir. Bu nedenle değişen bir elektrik alan, bir manyetik alan üretir; değişen bir manyetik alan da, elektrik alanını meydana getirir. Bu etkiye, elektromanyetik indüksiyon denir ve  indüksiyon motorların ve transformatörlerin çalışmasında bulunur.

Klasik elektromanyetizma olarak var olan elektromanyetizma teorisi, 19. yüzyılda çeşitli fizikçiler tarafından geliştirilmiş ve James Clerk Maxwell ’in çalışmalarıyla sonuçlanmıştır. Bu elektromanyetizmada, elektromanyetik alan; Maxwell denklemlerindeki bir sürü denkleme uyar ve elektromanyetik kuvveti Lorentz kuvvet yasası oluşturur. Elektromanyetizma elektronik için önemli bir yere sahiptir.

Elektrik Alanları ve Manyetik Alan

Elektrik alanları, yük taşıyan parçacıkların elektrik kuvvetini hissettikleri yerdir. Elektromanyetizma hem elektrikle hem de manyetizmayla ilişkilidir; çünkü ikisi de elektronların hareketiyle ilgilidir. Elektrik alanları oklar yardımıyla gösterilebilir. Okun yönü pozitif  olan protonun hareketinin ne tarafa olacağını belirtir. Elektron gibi negatif yüklü olanlar ise bu okların tam tersi tarafa doğru hareket ederler. Yani bir elektrik alanında bulunan proton başka bir protondan uzağa giderek bir elektrona doğru yaklaşır. Manyetik alan yalnızca yüklerin hareketi için kuvvet uygulayan bir elektrik alanı parçasıdır. Elektromanyetik endüksiyon yardımıyla manyetik alanı değiştirmek, elektrik alanı üretilmesini sağlar.

Elektromanyetik Radyasyon

Bu radyasyon, elektromanyetik kuvveti taşır. Elektromanyetik radyasyonu dalga ve de parçacıktır. Çünkü bazen bir parçacık bazense bir dalga gibi davranır. Elektromanyetik dalgayı bir foton nehrine benzetebiliriz. Bu dalgalar, frekansına göre radyo dalgaları, mikrodalgalar, görünür ışık, morötesi radyasyonu, x-ışınları ve gama ışınları olmak üzere sınıflara ayırabiliriz.

Elektromanyetizmanın Kullanım Alanları

Elektrikli olan ev aletlerinin çoğu elektromanyetizmayı temel ilke olarak alır. Bir vantilatörün içindeki motor elektromanyetik indüksiyon ilkesiyle çalışır. Bu şekilde devamlı dönerek hava üfleyebilir. Kapı zilleri de aynı şekilde çalışır. Zile basınca, bobine enerji gider ve bunun sonucunda zil çalar. Hoparlörlerde bulunan bobinler de elektromanyetik kuvvetle karşılaşınca uzak mesafelerden duyulabilen sesler meydana getirirler.

Bilgisayar teknolojisinde de elektromanyetik kuvvetten çok fazla faydalanılır. Bit ve bayt formatında yer alan veriler elektromanyetik formatında kayıt altına alınmıştır.  Eski VCR’lar ve kasetlerde yer alan bantlar da üzerine veri yazılmış bu bantlardandır. Bunlar yalnızca elektromanyetizmayla yazılabilir ve okunabilir. Elinizdeki cep telefonları da elektromanyetizmanın bir sonucudur. Telefonunu kullandığınızda elektromanyetik dalgalar yayarak en yakında yer alan  baz istasyonuna gider.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir