Açık Devre Ve Kısa Devre Nedir?

Elektrik, doğada var olan elektrik yüklerinin birbirleri ile etkileşime geçmeleri sonucu meydana gelen çevresel bir olaydır. Dünya tarihinde elektrik ile ilgili çalışmaların temeli 600’lü yıllara dayanmaktadır. İnsanoğlu o günden beri elektrik üzerinde çalışmalar yapmaktadır. Çok eski tarihlerden beri üzerinde çalışmalar yapılsa da elektrik, 19. yüzyılla birlikte bir bilim ve mühendislik dalı haline gelmiş, sanayi devriminin oluşmasına ortam sağlamış ve günümüz teknolojisinin bu denli gelişmesinde büyük rol oynamıştır. Günümüze baktığımızda elektrik insanoğlu için vazgeçilmez bir nimettir. Gelişen çağda telefondan bilgisayara, ampulden beyaz eşyaya, aklımıza gelebilecek her elektronik alette elektriğe ihtiyaç duymaktayız.

Elektrik Devreleri

Üreteçten çıkan elektrik akımının alıcı üzerinden geçerek tekrar üretece döndüğü kapalı sistemlere elektrik devresi adı verilmektedir. Elektrik enerjisi kullanırlar çalışan her türlü elektronik aletin çalışabilmesi için içerisinden sürekli olarak elektrik akımı geçmesi gerekmektedir.

Elektrik Devresi Elemanları

Üreteç: Elektrik devresi üzerindeki diğer elemanların çalışması için gerekli olan elektrik enerjisini üreten elemana üreteç denir.

Sigorta: Bir elektrik devresini, üzerine gelen yüksek akımın zararlı etkilerinden koruyan devre elemanına sigorta denir.

Anahtar: Bir elektrik devresini açıp kapamaya yarayan elemandır. Bir elektrik devresinde anahtar açıldığında devredeki üreteçten alıcıya giden elektrik akımı kesilir. Kapatıldığında ise akım üretilmeye başlar.

Alıcı: Alıcılar elektrik devrelerinde üzerlerine gelen elektrik enerjisini ısı enerjisi, ışık enerjisi gibi farklı enerjilere dönüştüren elemanlardır.

İletken: Elektrik devrelerinde akım kaynağının üzerinden geçtiği yola iletken adı verilir. Aynı zamanda akım kaynağı ile alıcıyı birleştiren yol olarak da tanımlanabilir. ​​​​​​

Elektrik Devresi Çeşitleri

Açık Devre: Elektrik devrelerindeki akım yollarının açık olduğunu gösteren elektrik devrelerine açık devreler denir. Elektrik devrelerinde anahtar açık konuma getirildiğinde elektrik akımı gerçekleşmez. Elektrik devrelerinde herhangi bir elemanda temassızlık yaşanması, elektrik sigortasının atması, devredeki ek yerlerindeki bağlantı hataları, iletkenlerin zarar görmesi, alıcının veya üretecin arızalı olması gibi durumlar açık devreye birer örnek olarak gösterilebilir.

Kapalı Devre: Elektrik devrelerinde anahtar kapalı durumda iken üreteçten akım çıkıyor, iletken üzerinde hareketine devam ediyor ve alıcıya ulaşıyor ise buna kapalı devre adı verilir. Kapalı devreler elektrik devrelerinin çalışır durumda olduğu devrelerdir. Kapalı devrelerde anahtar kapalı iken elektrik akımı sürekli olarak devam etmektedir. Üreteçte veya alıcı da arıza olması durumunda elektrik devresinde akım oluşmaz. Bu durumda kapalı devre olan sistem açık devre sistemine dönüşmüş olur.

Kısa Devre: Elektrik devrelerinde herhangi bir sebepten ötürü devredeki iletkenler alıcıdan önce birleşir veya kesişir ise devrede kısa devre meydana gelir. Elektrik devrelerinde anahtar kapalı iken akım, alıcıya ulaşmadan farklı bir yoldan devresini tamamlar ise bu duruma da kısa devre adı verilir. Kısa devrelerde elektrik devresi çalışmaz. Yani akım oluşmaz. Elektrik devresindeki sorun giderilmeden devreden akım geçmesi veya üretilmesi mümkün değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir